GDPR

Databeskyttelsesforordningen ​GDPR

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) har til formål at beskytte enkeltpersoners grundlæggende rettigheder og friheder, især deres ret til beskyttelse af personoplysninger.​

Databeskyttelsesforordningen finder anvendelse i hele EU og sigter også på at skabe et ensartet og tilsvarende niveau for beskyttelse af personoplysninger for ikke at forhindre den frie dataflytning i Europa. De samme regler gælder i hele EU.

Mere information om GDPR er tilgængelig på www.datatilsynet.dk

GDPR hos Tyge Tolstrup A/S

Tyge Tolstrup A/S overholder Persondataforordningen, ved at udvise omhu i behandling, opbevaring, videregivelse og sletning af personoplysninger.

Tyge Tolstrup A/S indsamler og opbevarer således kun persondata, som er relevante for forretningen.

Enhver registeret person kan på forlangende få udleveret kopi af sine registrerede data.